Zmiana ceny za odbiór nieczystości płynnych

W związku z wprowadzeniem podwyżki ceny za przyjęcie nieczystości płynnych przez MPGK w Krośnie, Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli Sp. z o.o. informuje, iż od 15.03.br. cena przyjęcia na oczyszczalnię nieczystości płynnych z wyżej wymienionego powodu zostaje podwyższona z dotychczasowych 21,00 zł/m3 (netto) na 26,85 zł/m3 (netto). Jednocześnie informujemy, że koszty związane z wypompowaniem oraz transportem nie ulegają zmianie a także przypominamy, że mieszkańcy Gminy Dukla nie ponoszą dodatkowych kosztów z tytułu transportu nieczystości ciekłych do Krosna.