Kontakt

Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli Sp. z o.o.
NIP: 684-000-07-26
REGON: 370137399
adres siedziby:
ul. Parkowa 5
38-450 Dukla
adres e-mail:  gkim@onet.plkontakt telefoniczny:
tel: 013 433 01 69
tel/fax: 013 433 00 75

Numer rachunku bankowego:

PBS Sanok o/Dukla: 25 8642 1096 2010 9600 2772 0002