Kontakt

Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli Sp. z o.o.
NIP: 684-000-07-26

REGON: 370137399

Numer rachunku bankowego:

PKO BANK POLSKI SA: 28 1020 2964 0000 6902 0172 0283

adres siedziby:
ul. Parkowa 5
38-450 Dukla

e-mail: gkim@gkim.dukla.pl

tel. 13 433 00 75, 13 433 01 69


Kierownik ds. oczyszczania, oczyszczalni i wodociągów

e-mail: kierownik.wodkan@gkim.dukla.pl

tel. 13 433 00 75 w. 215


Dział wodociągów i kanalizacji

e-mail: wodkan@gkim.dukla.pl

tel. 13 433 00 75 w. 216


Dział mieszkaniowy

e-mail: dzial.mieszkaniowy@gkim.dukla.pl

tel. 13 433 00 75 w. 217


Dział techniczny – kierownik

e-mail: dzial.techniczny@gkim.dukla.pl

tel. 13 433 00 75 w. 218

– plac targowy  – tel. 13 433 00 75 w. 218

– cmentarz – tel. 13 433 00 75 w. 218


Księgowość

e-mail: ksiegowosc@gkim.dukla.pl

tel. 13 433 00 75 w. 213 lub 212