Zgłoś stan wodomierza

Wskazania wodomierzy można zgłaszać:
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:30
– osobiście w Gospodarce Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli Sp. z o.o. pok. nr 1
– pod numerem telefonu 13 43 30 075 wew. 116
lub
– wysyłając e-mail na adres: wodkan@gkim.dukla.pl

Wysyłając e-mail należy podać:

  1. Imię i nazwisko
  2. Adres
  3. Aktualny stan wodomierza
  4. Telefon kontaktowy

FORMULARZ

Podaj swoje imię
Podaj swoje nazwisko
Podaj adres
Aktualny stan wodomierza
Telefon kontaktowy