Cennik usług

Cennik Usług
 Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Dotacje przedmiotowe regulowane są 

  Opłaty targowe
      Opłaty targowe regulowane są UCHWAŁĄ NR XXXI/191/16 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej, poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Dukla
  Pozostałe usługi
wypompowanie nieczystości płynnych
         * wypompowanie – 17,76 PLN/m3 netto
         * przyjęcie na oczyszczalnię – 10,00 PLN/m3 netto
         * transport – 4,00 PLN/km netto
dostawa wody beczkowozem
         * woda do celów ppoż. 5,07  PLN/m3 netto
         * dowóz beczkowozem na zlecenie klienta ( do klienta i z powrotem ) 80,00 PLN/godz. netto
 Usługi sprzętem budowlanym
  • koparko-ładowarka – 90,00 PLN/godz. netto
  • minikoparka JCB – 60,00 PLN/godz. netto
  • ROOM – 400 urządzenie wysokociśnieniowe 105,00  PLN /godz. netto
  • ciągnik rolniczy Pronar 320 A z przyczepką 2,5t – 60,00 PLN/godz. netto
  • ciągnik rolniczy Ursus 1224 z przyczepą 12t – 100,00 PLN/godz. netto 
  • płyta wibracyjna – 35,00 PLN/godz. netto
  • stopa  zagęszczająca – 40,00 PLN/godz. netto
  • młot udarowy BOSCH – 40,00 PLN/godz. netto