Lokalizacja

A: Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli Sp. z o.o.
Dukla ul. Parkowa 5, 38-450 Dukla

B: Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli Sp. z o.o.
Składowisko i segregacja odpadów, Dukla ul. Pocztowa