Organizacja firmy

 Rada Nadzorcza 

Przewodniczący Rady
Olga Bodaszewska

Zastępca Przewodniczącego
Sabina Ostrowska

Członek Rady Nadzorczej
Mariusz Gołąbek


Prezes Zarządu

Tomasz Zubel

Prokurent
Andrzej Marczyński