Wzory pism do GKiM

1. Wzór o wydanie warunków technicznych przyłącza
2.Wniosek o dokonanie technicznego odbioru przyłącza: wodociągowego/ kanalizacji sanitarnej
3. Wniosek zlecenia usługi