Zasady segregacji

ZASADY PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW
        Selektywna zbiórka odpadów jest nieodzownym elementem ekologii. Segregowanie odpadów ma na celu przygotowanie ich do ponownego wykorzystania lub unieszkodliwiania. Odpady te, to cenne surowce wtórne, a ich odzyskanie i przetworzenie chroni przed zniszczeniem środowisko i nasze najbliższe otoczenie, w którym żyjemy.

Poniższy schemat określa w sposób szczegółowy zasady prawidłowej segregacji odpadów oraz podaje oznakowania i kolory worków lub pojemników, w jakich należy zebrane surowce gromadzić.

UWAGA! W przypadku stosowania worków do selektywnej zbiórki odpadów dla gospodarstw domowych, do zielonego worka wrzucamy również to co do białego pojemnika typu „dzwon”, czyli szkło bezbarwne.

Tu wrzucamy

 • gazety, czasopisma
 • papier szkolny i biurowy 
 • książki w miękkich okładkach lub usuniętymi twardymi okładkami
 • torby i opakowania papierowe
 • papier pakowy
 • tekturę i kartony
 • ścinki drukarskie
 • foldery, katalogi, ulotki niewoskowane


   Tu nie wrzucamy

 • zabrudzonego lub tłustego papieru
 • woskowanych katalogów, folderów i ulotek reklamowych
 • papieru połączonego z innym materiałem, np. folią
 • opakowań z zawartością, np. żywnością, wapnem, cementem
 • papieru termicznego i faksowego
 • kalek technicznych oraz papierów przebitkowych, np. faktury, rachunki
 • papierowych wkładów wodoodpornych, tapet, worków po cemencie
 • pieluch jednorazowych, art. higienicznych, podpasek
 • opakowań po mlekach i sokach (Comblibloc, Tetra Pak)

    Tu wrzucamy

 • puste butelki typu „PET” po różnych napojach
 • plastikowe puszki po napojach i koszyczki po owocach
 • plastikowe opakowania po chemii gospodarczej
 • plastikowe opakowania po kosmetykach i środkach czystości
 • puste i czyste plastikowe opakowania po żywności (np. kubki po jogurtach)
 • folie i torebki z tworzyw sztucznych
 • zakrętki
 • puszki po napojach i konserwach
 • inne opakowania stalowe i aluminiowe

    Tu nie wrzucamy

 • butelek i pojemników z zawartością
 • opakowań i butelek po olejach i smarach, płynach chłodniczych
 • opakowań po środkach chwasto i owadobójczych
 • opakowań po medykamentach
 • tworzyw piankowych, styropianu
 • wyrobów typu: zabawki, szczoteczki do zębów
 • taśm, prętów i wyrobów metalowych
 • opakowań z resztkami po jogurtach, masłach, margarynach
 • strzykawek
 • części plastikowych ze sprzętu AGD i RTV (obudowy  po monitorach, telewizorach, itp.)

    Tu wrzucamy

 • opakowania po żywności
 • butelki po napojach
 • słoiki bez nakrętek
 • przepłukane opakowania po kosmetykach
 • inne opakowania szklane

Tu nie wrzucamy

 • opakowań po lekarstwach
 • termometrów, rtęciówek
 • strzykawek
 • szkła okularowego
 • szkła okiennego
 • szkła zbrojonego
 • szyb samochodowych
 • szkła żaroodpornego
 • żarówek, świetlówek
 • lamp neonowych fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów
 • ekranów i lamp telewizyjnych
 • luster
 • ceramiki, porcelany, zniczy,  kapsli, zatyczek, zakrętek
 • szkła gospodarczego (misek  szklanych, talerzy, figurek, doniczek, itp.)

Wyżej wymienione odpady traktujemy jako śmieci i wrzucamy je do worków lub pojemników na zmieszane odpady komunalne.

Natomiast odpady takie jak:

 

 • zużyte opony
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz AGD
 • dokumenty do utylizacji (np. kserokopie druków, rachunki itp.)odpady przemysłowe i poprodukcyjne

  * mogą być odebrane przez GKiM Sp. z o.o. z siedzibą w Dukli przy ul. Parkowej 5 po wcześniejszym telefonicznym lub osobistym uzgodnieniu terminu i sposobu odbioru.

INNE WAŻNE UWAGI:

Szczegółowo sposób postępowania z odpadami opakowaniowymi określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. (DZ.U. Nr 219, poz. 1858 z 2005 r.)

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące prawidłowej segregacji odpadów można znaleźć na stronach:
www.recykling.pl
www.ekotar.pl
www.segregacjaodpadow.eco.pl