#challengekolędadlaIgnasia

Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli Sp. z o.o. włącza się do akcji #challengekolędadlaIgnasia.

_________________________________________________________________

#challengekolędadlaIgnasia to akcja charytatywna, którą zapoczątkowała Gmina Miejsce Piastowe. Każdy nominowany, podejmujący wyzwanie odśpiewuje kolędę oraz nominuje kolejne 5 organizacji lub osób, którzy mają 48 godzin na podjęcie się challengu.

Ignaś urodził się 01.08.2020 z Asocjacją VACTERL, czyli bardzo rzadką chorobą genetyczną o nieznanej przyczynie. Więcej o Ignasiu pisaliśmy w artykule: Ignaś potrzebuje trzech kosztownych operacji, aby powrócić do sprawności

Potrzebne są 3 operacje, dzięki którym zostanie przywrócona sprawność rączek Ignasia, a pierwsza musi się odbyć już w lutym. Plan leczenia daje nadzieję na samodzielność Ignasia, ale wymaga ogromnych nakładów finansowych, ponieważ nie są one refundowane przez NFZ.

Do akcji włączają się wszyscy chętni, którzy chcą pomóc Ignasiowi. Wśród nominowanych możemy zobaczyć urzędników, szkoły, firmy, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne i wiele innych. 

Link do zbiórki: 

Weź sprawy w swoje ręce i pomóż! Prawie milion złotych za sprawność Ignasia!