27 lipca 2021r. możliwe zmętnienie wody.

W związku z pracami jakie prowadzone są na sieci wodociągowej w Dukli przy ul. Polnej i Jana Pawła II może nastąpić chwilowe zmętnienie wody.