Uwaga – zmiana sposobu podawania odczytów stanów liczników wodomierzowych

Szanowni Państwo,

W związku  ze wzrostem przypadków zachorowań na COVID-19 wywołanym wirusem SARS-CoV-2 (KORONAWIRUS) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzamy zaostrzone zasady pracy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli sp. z o.o. .

Zarząd podjął decyzję o wprowadzeniu działań o charakterze profilaktycznym związanych przede wszystkim z kontaktem naszych pracowników z odbiorcami świadczonych usług. Biorąc pod uwagę powyższe pragniemy poinformować, że od dnia:

tj. 19.10.2020 r. do odwołania:

  • Inkasenci GKiM w Dukli sp. z o.o.  nie będą dokonywać odczytów wodomierzy,
  • rzeczywiste odczyty wodomierzy należy zgłaszać WYŁĄCZNIE telefonicznie 13 4330075, 13 4330169
  • na adres e-mail: wodkan@gkim.dukla.pl, lub poprzez formularz „Zgłoś stan wodomierza” na stronie www.gkim.dukla.pl
  • w przypadku braku odczytu wodomierza faktury zostaną wystawione w oparciu o średnie zużycie wody z ostatnich 2 okresów obrachunkowych.

Zaznaczamy, że podjęte działania mają charakter wyłącznie prewencyjny – GKiM w Dukli mając na uwadze zarówno bezpieczeństwo pracowników, jak i naszych Klientów, chce w ten sposób do minimum ograniczyć bezpośredni kontakt.
Z chwilą zmniejszenia ryzyka związanego z wirusem SARS-CoV-2 (KORONAWIRUS) dotychczasowy sposób funkcjonowania Zakładu zostanie przywrócony.

Pragniemy również poinformować, że powyższa sytuacja nie wpłynie na zapewnienie ciągłości dostaw wody, a także odbioru ścieków.