OGŁOSZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW – GMINA DUKLA.

Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli Sp. z o.o. działając na podstawie art. 24 ust.7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r.     (Dz. U. z 2017r., poz. 328 z późniejszymi zmianami) ogłasza zatwierdzone taryfy uchwałą Nr XLIV/287/17 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 26 października 2017r  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowane przez GK i M w Dukli Sp. z o.o. na terenie Gminy Dukla.

Ceny uwzględniają dopłaty finansowane z budżetu Gminy Dukla zgodnie z uchwałą Nr XLVII/303/17 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie ustalenia dopłaty do wybranych grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

Taryfy obowiązują od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Wysokość cen za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki – Dukla

Grupa cenowa Cena za 1m3 netto VAT 8% Cena za 1m3 brutto
WODA
gospodarstwa domowe 4,09 0,33 4,42
pozostali odbiorcy 5,02 0,40 5,42
p.poż 5,02 0,40 5,42
ŚCIEKI
gospodarstwa domowe 4,96 0,40 5,36
pozostali odbiorcy 6,92 0,55 7,47

Wysokość cen za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki – Mszana

Grupa cenowa Cena za 1m3 netto VAT 8% Cena za 1m3 brutto
WODA
gospodarstwa domowe 3,95 0,32 4,27
pozostali odbiorcy 8,21 0,66 8,87
p.poż 8,21 0,66 8,87
ŚCIEKI
gospodarstwa domowe 4,58 0,37 4,95
pozostali odbiorcy 11,50 0,92 12,42

Wysokość cen za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki – Zawadzka Rymanowska

Grupa cenowa Cena za 1m3 netto VAT 8% Cena za 1m3 brutto
WODA
gospodarstwa domowe 3,85 0,31 4,16
pozostali odbiorcy 21,05 1,68 22,73
p.poż 21,05 1,68 22,73
ŚCIEKI
gospodarstwa domowe 4,32 0,35 4,67
pozostali odbiorcy 19,64 1,57 21,21

 

Wysokość cen za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki – Równe

Grupa cenowa Cena za 1m3 netto VAT 8% Cena za 1m3 brutto
ŚCIEKI
gospodarstwa domowe 4,93 0,39 5,32
pozostali odbiorcy 11,58 0,93 12,51

Wysokość stawek opłat abonamentowych za dostarczoną wodę i odebrane ścieki Dukla, Mszana, Zawadka Rymanowska oraz Równe.

Lp. Rodzaj stawki abonamentowej Stawka netto za okres rozliczeniowy (1-miesięczny) Stawka netto za okres rozliczeniowy (2-miesięczny) Stawka netto za okres rozliczeniowy (kwartalny) Jednostka

Miary

1. Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy wody rozliczanego na podstawie odczytu z przyrządu pomiarowego. 5,00 6,50 zł./odbiorcę/okres rozliczeniowy + 8% VAT
2. Stawka opłaty abonamentowej dla dostawcy ścieków rozliczanego na podstawie odczytu z przyrządu pomiarowego . 6,00 8,50 zł./odbiorcę/okres rozliczeniowy + 8% VAT
3. Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy wody i dostawcy ścieków rozliczanego na podstawie odczytu z przyrządu pomiarowego.

 

7,50 11,50 zł./odbiorcę/okres rozliczeniowy + 8% VAT
4. Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy wody rozliczanego według przeciętnych norm zużycia wody. 3,00 4,50 zł./odbiorcę/okres rozliczeniowy + 8% VAT
5. Stawka opłaty abonamentowej dla dostawcy ścieków rozliczanego według przeciętnych norm zużycia wody. 4,00 6,50 zł./odbiorcę/okres rozliczeniowy + 8% VAT
6. Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy wody i dostawcy ścieków rozliczanego według przeciętnych norm zużycia wody. 5,50 9,50 zł./odbiorcę/okres rozliczeniowy + 8% VAT
7. Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy wody rozliczanego na podstawie faktycznego zużycia wody. Woda na cele p.poż. 6,00 zł./odbiorcę/okres rozliczeniowy + 8% VAT

W/w uchwały dostępne są na stronie www.bip.dukla.pl

 

 

Zarząd GK i M w Dukli Sp. z o.o.